„Możliwości produkcji biopaliwa na cele własne”

W dniu 19 września 2013r. na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, zostanie zorganizowana konferencja na temat: „Możliwości produkcji biopaliwa  na cele własne”, (zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponentach i biopaliwach Dz.U.06.169.1199 z dnia 25 września 2006r.).

Spotkanie będzie organizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o/Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa o/Bielsko-Biała, w skład którego będą wchodzić:

    • demonstracja reaktora oraz publiczne wyprodukowanie biopaliwa wraz z przeprowadzeniem próby, poprzez zasilenie układu paliwowego w podstawionym pojeździe
    • wykład na temat aspektów prawnych oraz głównych właściwości wyprodukowanego biopaliwa w odniesieniu do tradycyjnego nośnika jakim jest olej napędowy

Prelegentem będzie Pan dr inż. Grzegorz Wcisło, multimedalista, Ekspert Sejmu RP, właściciel Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”, pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Prezentowany reaktor i technologia zostały bardzo wysoko ocenione na czterech najważniejszych dla Świata nauki wystawach wynalazków.  Otrzymały m in. jako jedyne w roku 2011 dla Polski złoty medal od Jury na wystawie wynalazków w Pittsburghu, USA i na największej na Świecie wystawie w Taipei, Tajwan.

Scenariusz:

  • godz. 11:00 rozpoczęcie (przywitanie zebranych gości)
  • godz. 11:15 demonstracja i omówienie teoretyczne reaktora wraz z uruchomieniem procesu produkcji biopaliwa
  • godz. 11:45 referat na temat odnawialnych źródeł energii przygotowany przez ŚODR w Częstochowie  O/Bielsku-Białej
  • godz. 12:15 wygłoszenie prelekcji przez Pana dr inż. Grzegorza Wcisło:

a)      aspekty prawne produkcji biopaliw na cele własne  (zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponenetach i biopaliwach Dz.U.06.169.1199 z dnia 25 września 2006r.)

b)      omówienie głównych właściwości wyprodukowanego biopaliwa w odniesieniu do tradycyjnego nośnika energii jakim jest olej napędowy

c)      dyskusja i odpowiedzi na pytania zebranych

  • godz. 13:15 opróżnienie reaktora – zalanie układu paliwowego  w podstawionym ciągniku, testy uruchomienia, zadymienia, pracy silnika

Dodatkowe informację można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o/Bielsko-Biała ul. Gen. M Boruty Spiechowicza 24 tel. (33) 8144541